عوامل تاثیر گذار در مطالعه

مطالعه‌ی صحیح شامل خواندن و نوشتن، فکر کردن و یادآوری است. درس خواندن فرایندی با تحرک و پویا است . مطالعه‌ی صحیح شامل خواندن و نوشتن، فکر کردن و یادآوری است. درس خواندن فرایندی با تحرک و پویا است و مطالعات نشان می‌دهد که اگر ۲۰ درصد وقت خود را به خواندن و ۸۰ درصد…

۲ عادت غلط در مطالعه برای کنکور

بلند خواندن: بعضی از دانش‌آموزان عادت به بلند خواندن مطالب دارند و بیان می‌کنند این کار باعث می‌شود تا بهتر یاد بگیرند. اگرچه تأثیر مثبتی بر روی تمرکز دارد اما باعث می‌شود شما انرژی زیادی مصرف کنید و زود خسته شوید و این خستگی راندمان مطالعه‌ی شما را پایین می‌آورد و میزان ساعت مطالعه‌ی مفیدتان…

اهمیت مطالعه صحیح در درس فیزیک

🔴 حجیم بودن درس فیزیک از یک سو و تعدد کتاب هاى تست موجود در بازار باعث شده این روزها خیلى ها به فکر انتخاب صحیح منابع مطالعاتى باشند. ⚫️ اگر شما جزء این گروه هستید ؛ نگرانى تون کاملاً درسته ! با یک حساب سرانگشتى موضوع روشن میشه : 🔴 اگر زمان مفید باقى…