تدریس مبحث قلب انسان زیست شناسی کنکور توسط دکتر آرامفر

تدریس مبحث قلب انسان زیست شناسی کنکور توسط دکتر آرامفر قلب انسان تدریس: دکتر آرام فر 🛑 قلب انسان سه لایه و چهار حفره دارد 🔴 خروجی‌های از قلب ما، دوتا بیشتر نیست، از هر کدام از بطنها، یک سرخرگ ✅ ورودی‌ها به قلب : 🔺به دهلیز چپ چهار سیاهرگ 🔺به دهلیز راست سه سیاهرگ…

تدریس گردش مواد زیست توسط دکتر آرامفر

تدریس گردش مواد زیست توسط دکتر آرامفر ❇️ گردش مواد 🛑 در این فصل، دو کلمه هست که باید به آن دقت شود: مستقل مستقیم 🔺 همه سلولها می‌توانند به طور مستقل با محیط به تبادل بپردازند 🔺 اما فقط سلولهایی که دارای مژک هستند، بطور مستقیم در ارتباط هستند 🔴 در عروس دریایی جهت…

تدریس زیست سال دهم دکتر نیکجو

تدریس زیست سال دهم 🎬 زیست شناسی، دیروز، امروز، فردا : 📚 یکی از مهمترین دروس داوطلبین رشته تجربی، درس 🔥 زیست شناسی🔥 هست و اونچه که تو این درس حائز اهمیته اینه که تمام مطالب کتاب های زیست شناسی برای طراحان سوال مهمه و از نکات جزئی و بسیار ساده هم می تونند سوالات…

دستگاه گردش خون ماهی

🔵 دستگاه گردش خون ماهی 👇👇👇 ۱٫ قلب ماهی ۲ عدد دریچه دارد: یک عدد دریچه‌ی دهلیزی بطنی و یک عدد دریچه‌ی بین بطن و سرخرگ شکمی است. ۲٫ قلب ماهی دو حفره دارد که شامل یک دهلیز و یک بطن است. ۳٫ از قلب ماهی خون تیره عبور می‌کند. ۴٫ مقدار اکسیژن در سرخرگ…

جمع بندی دروس اختصاصی

⭐️ جمع بندی دروس اختصاصی⭐️ دوره های جمع بندی از مهمترین دوره های درس خوندن هستند که باید مطالبی که تا حالا مثلا توی سه ماه خوندید رو بازیابی کنید. نکته ای که باید در مورد جمع بندی بدونید اینه که تو ایام جمع بندی یادگیری نکات جدید توصیه نمیشه بلکه شما باید سعی کنید…

صفحات مهمتر زیست

صفحات مهمتر زیست ١کتاب درسی (سال دوم): ۴،٧،١٠،٢٣،٢۵،٢٨،٢٩،۴۴،۴۵،۴٨،۴٩،۵۵،۵۶،۵٨،۵٩،۶٣،٧٠،٧١،٧٩،٨٠،٨٣،٨٨،٨٩،٩٣،٩۶،٩٧،٩٨،١٠٧،١٠٨،١١۵،١١٧،١١٩،١٢۵،١٢۶ صفحات مهمتر زیست٢کتاب درسی(سال سوم) ٩،١١،٢٠،٢١،٢۴،۴١،۴٢،۴۶،۴٧،۵٢،۵٣،۵۶،۶٠ ۶۶،۶٧،٧٢،٧٣،٧۴،٧۵،٧۶،٨٢،٨۶،٨٧،٨٩،٩٠، ٩١،٩٢،٩٣،٩۴،٩٧،١١٠،١١١،١٢۶،١٣۴،١٣۵،١۴۵،١۴۶،١٧١،١٧۶،١٨٢،١٨۴،١٨٧،١٨٨،١٩٣،١٩۴،١٩٧،٢٠۵،٢١١،٢١٩،٢٢٠،٢٢٣،٢٢۴،٢٢٩،٢٣۴،٢٣٩،٢۴٠،٢۴١،٢۴٢،٢۴۵،٢۴۶ صفحات مهمتر کتاب درسی زیست پیش دانشگاهی: ٩،١٠،١۵،١۶،١٧،١٨،٢١،٢٢،٢٣،٢۴،٢۵،٣٠،٣٢،۴١،۴٢،۴٣،۵١،۵٢،۵٣،۵٧،۶٢،۶٣،۶۴،۶٩،٧٠،٧٢،٧۴،٧۵،٧٩،٨١،٨٣،٨۴،٩۵،٩٨،٩٩،١٠۴،١٠۵،١٠۶،١٠٧،١٠٨،١١۵،١١٩،١٢٠،١٢١،١٢٢،١٢٣،١٢۴،١٣۴،١٣۵،١٣۶،١٣٧،١٣٨،١۴٣،١۴۴،١۴٧،١۴٩،١۵٠،١۵١،١۵٢،١۵۶،١۵٧،١۵٨،١۵٩،١۶۴،١۶۶،١۶٩،١٧٠،١٧١،١٧٢،١٧٣،١٧۴ فصل ٨ تا ١١ پیش لازم است و نمیتوان صفحه ای را مهمتر دانست. با تشکر از کانال جهش

مباحث ترکیبی زیست شناسی

این جا قصد داریم فصل های کتاب درسی زیست را به مباحث جداگانه تقسیم کنیم (بر اساس کتب دانشگاهی) تا بهتر بتوانید بین مطالب ارتباط برقرار کنید و فهم داشته باشید ۱-سلولی مولکولی← فصل های ۱ و ۲ سال دوم- فصل های ۵ و ۶ و ۷ سال سوم ۲-بیوشیمی← فصل ۱ و ۸ سال…

نکات ترکیبی تاڙکداران

الف)تاڙک :📌 ساختاری بدون ۼشا که درساختارهای زنده توسط ۼشا سلولی پوشانده شده است جنس:پروتئین ▪️ نقش:حرکت جاندار ویاحرکت مایع▪️ دراطراف جاندار وکمک به تۼذیه جاندار منشا: درپروکاریوتهامنشا ان ۼشاسلولی است که حرکت ان درپروکاریوتهاچرخشی است ▪️ دریوکاریوتهامنشا ان سانتریول هست که حرکت ان دریوکاریوتهاتازیانه و تاڙک لوله مانند هست ▪️ 🔰درباکتریها👈امکان داردکه سلولها دارای…

عنکبوتیان 🕷

✅خوب اولش بدونین که این خانواده صرفا شکارچی ان و اندازه غذا براشون مهمه 💠یعنی چی اندازه غذا مهمه؟!🤔 ⬅️یعنی اینکه با صرف کمترین انرژی،بیشترین حجم غذا رو بدست بیارن ✅ دقت کن عنکبوت،حشره نیستا😁 نکته رو ترکیبش نکنی بگی چون حشره ان پس چشم مرکب دارن😝 👈اینا جز خونواده بندپایانن که خود بندپایان چند…

زنگ زیست 🚫مقایسه چرخه لیتیک و لیزوژنی🚫

🚫مقایسه چرخه لیتیک و لیزوژنی🚫 ⚠️چرخه لیتیک⚠️ ✅آلوده سازی—تکثیر ویروس— تخریب میزبان🔰 ✅همانند سازی DNA ویروس با استفاده از هلیکاز وDNAپلی مراز میزبان🔰 ✅همانند سازی DNA ویروس مستقل از DNA میزبان وبا سرعت ­ همانند سازی DNA ویروس بیشتر از میزبان🔰 ✅­بیان ژنهای پروتئین های ویروسی اتفاق می افتد وپروتئینهای ویروسی (مانند کپیسید) ساخته می…

چگونه زیست شناسی کنکور را جمع بندی کنیم ؟

چطور زیست شناسی رو جمع کنیم؟؟؟ مرور هرچه بیش تر و بهتر خیلی بهتر از مطلب جدید خواندن هست 😊 زیست شناسی، مثل ریاضی نیست که فرمول و قاعده داشته باشه 😏 پر از استثنا هست  کلماتی مثل ” برخی و بعضی و بسیاری و اغلب و گاهی و …” رو سعی نکنین حفظ کنین……

نکات تکمیلی فصل اول زیست شناسی دوم - دکتر آرام فر

نکات تکمیلی فصل اول زیست دوم دکتر مهدی آرام فر

جزوه نکات تکمیلی فصل اول زیست دوم دکتر مهدی آرام فر

زیست شناسی کنکور

نحوه مطالعه صحیح زیست شناسی برای کنکور

روش خواندن زیست شناسی برای کنکور سراسری درس زیست شناسی از مهم ترین دروس تخصصی رشته تجربی و جزو محبوب ترین دروس در این رشته است که باعث علاقه مندی بسیاری از داوطلبان رشته تجربی برای تحصیل در رشته پزشکی است. ضریب این درس در کنکور تجربی بالاترین ضریب را دارد به همین دلیل است…

چرخه قلب دکتر آرام فر

آموزش چرخه قلب زیست شناسی کنکور توسط دکتر مهدی آرام فر

خلاصه چرخه ى قلب   در یک انسان بالغ در حالت استراحت (بانبض٧۵ضربان در دقیقه) یک چرخه ی کامل ٠/٨ ثانیه طول میکشد . تصویر ١) درطی مرحله ی استراحت (دهلیزهاو بطن ها در حال دیاستول)، خون برگشتی از سیاهرگ های بزرگ به داخل دهلیزها میریزند . ٠/۴ثانیه تصویر ٢) در ٠/١ثانیه ى انقباض دهلیزها(سیستول…

زیست شناسی کنکور

چگونه زیست شناسی را برای کنکور بخوانیم ؟

  ابتدا خط به خط کتاب درسی بصورت زیر مطالعه شود: فصل اول سال دوم ، فصل اول سال پیش و فصل هشت سال پیش فصل دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم سال دوم فصل اول و دوم و سوم و چهارم و یازده سال سوم مباحث گیاهی…

زیست شناسی مبحث گوارش

نکته ی کنکوری مبحث گوارش زیست | دکتر مهدی آرام فر

سلام با دست پر اومدیم پیشتون ، با یه تانک، البته نه ازنوع تستیش،بلکه یه تانک نکته ای امیدواریم که مفید به فایده واقع بشه براتون : ١)در معده ی ۴ قسمتی نشخوارکنندگان : نگاری در جلو و سیرابی در عقب قرار گرفته است و بین این دو در بالا و پایین به ترتیب :…

سه اصل طلایی در مطالعه زیست شناسی

📛الف) عمیق خواندن 📛ب) مفهومی خواندن 📛ج) ترکیبی خواندن 📛مفهومی خواندن شاید طراح سؤال در رابطه با این مطلب تستی طراحی کند که یکی از گزینه‌های آن این باشد: «در ملخ هموگلوبین گاز اکسیژن را به ماهیچه‌های عقبی می‌رساند». کسی که عمیقاً درس را خوانده باشد متوجه می‌شود که این گزینه‌ی غلطی است؛ زیرا گفته…