تدریس متفاوت مبحث اجزای جمله ادبیات کنکور استاد سبحانی

تدریس متفاوت مبحث اجزای جمله ادبیات کنکور استاد سبحانی 🎬 اجزای جمله 📚 تکنیکی ترین مبحث ادبیات، زبان فارسیه که ۵⃣ تست از ۲۵ سوال ادبیات رو به خودش اختصاص میده. مباحث تست خیز زبان فارسی : 🔥 واج-تکواژ-واژه 🔥 گروه اسمی 🔥 گروه فعلی 🔥 نوع واژه ( مشتق -مرکب) 🔥 ویرایش زبان فارسی…

نکاتی درباره ی زبان فارسی کنکور

🔘زبان فارسی🔘 ✅زبان فارسی از اون مبحث هائیه که خِیلِ عظیمی از داوطلبان کنکور به طورِ جدی قید جواب گویی به سؤالات اون رو میزنن و به راحتی از کنارش می گذرن،درحالی که برگ برنده ی افرادیست که به درصد بالای ۸۰% در این درس فکر میکنن. در برنامه ریزی هفتگی(یا دو هفته ای)این درس…