ریاضیات رشته تجربی را چگونه برای کنکور بخوانیم ؟

ریاضیات تجربی: درس ریاضی در کنکور تجربی با ضریب ۶ – ۳۰ سوال را به خود اختصاص میدهد که اغلب داوطلبان به تعداد کمی از این سوالات را پاسخ میدهند که از حیث تراز افزایش سوالات پاسخ داده شده میتواند تاثیر بسزایی در رتبه داوطلب داشته باشد نحوه مطالعه درس ریاضی : برای یادگیری صحیح…