روش مطالعه دین و زندگی برای کنکور

روش مطالعه دین و زندگی برای کنکور

روش مطالعه دین و زندگی برای کنکور دانش آموزنی که قصد دارند درس دین وزندگی را برای کنکور بخوانند را می توان به سه دسته تقسیم کرد : ۱) قبل از شروع مطالعه با روش مطالعه دین و زندگی ، خیلی از دانش آموزا تصور میکنن که چون دین و زندگی فقط ۳ تا کتاب…

دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

جزوه ۱۰۰ تست احتمالی دین و زندگی کنکور ۹۶ استاد هادی سرکشیک زاده

تست های پیش بینی کنکور درس دین و زندگی تالیف دکتر سرکشیک زاده که در برنامه ونوس قولش رو داده بودند     دانلود جزوه  

دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

جزوه مهم ترین نکات دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

جزوه مهم ترین نکات دین و زندگی که ویژه امتحانات نهایی چهارم می باشد و توسط استاد هادی سرکشیک زاده مدرس دین و زندگی ونوس آماده شده است     دانلود جزوه

تدریس مبحث ودیعه های الهی دین و زندگی کنکور – استاد هادی سرکشیک زاده

دین و زندگی کنکور

روش مطالعه ی درس دین و زندگی برای کنکور

زمانی که د‌اوطلبان به ایستگاه دین و زندگی کنکور د‌ر مسیر طولانی خود‌  برای تیر‌ماه سال آیند‌ه می‌رسند‌، واکنش‌های متفاوتی از خود‌ نشان می‌د‌هند‌. عد‌ه‌ای احساس می‌کنند‌ که سه کتاب فقط خواند‌نی پیش‌رو د‌ارند‌ که با حفظ‌کرد‌ن مفاهیم، آن هم د‌ر ایام نزد‌یک به کنکور می‌توانند‌ بر این آزمون فائق آیند‌. عجب اشتباه بزرگی! د‌سته‌…