دستگاه گردش خون ماهی

دستگاه گردش خون ماهی

🔵 دستگاه گردش خون ماهی 👇👇👇 ۱٫ قلب ماهی ۲ عدد دریچه دارد: یک عدد دریچه‌ی دهلیزی بطنی و یک عدد دریچه‌ی بین بطن و سرخرگ شکمی است. ۲٫ قلب ماهی دو حفره دارد که شامل یک دهلیز و یک بطن است. ۳٫ از قلب ماهی خون تیره عبور می‌کند. ۴٫ مقدار اکسیژن در سرخرگ…

جمع بندی دروس اختصاصی

جمع بندی دروس اختصاصی

⭐️ جمع بندی دروس اختصاصی⭐️ دوره های جمع بندی از مهمترین دوره های درس خوندن هستند که باید مطالبی که تا حالا مثلا توی سه ماه خوندید رو بازیابی کنید. نکته ای که باید در مورد جمع بندی بدونید اینه که تو ایام جمع بندی یادگیری نکات جدید توصیه نمیشه بلکه شما باید سعی کنید…

صفحات مهمتر زیست

صفحات مهمتر زیست

صفحات مهمتر زیست ١کتاب درسی (سال دوم): ۴،٧،١٠،٢٣،٢۵،٢٨،٢٩،۴۴،۴۵،۴٨،۴٩،۵۵،۵۶،۵٨،۵٩،۶٣،٧٠،٧١،٧٩،٨٠،٨٣،٨٨،٨٩،٩٣،٩۶،٩٧،٩٨،١٠٧،١٠٨،١١۵،١١٧،١١٩،١٢۵،١٢۶ صفحات مهمتر زیست٢کتاب درسی(سال سوم) ٩،١١،٢٠،٢١،٢۴،۴١،۴٢،۴۶،۴٧،۵٢،۵٣،۵۶،۶٠ ۶۶،۶٧،٧٢،٧٣،٧۴،٧۵،٧۶،٨٢،٨۶،٨٧،٨٩،٩٠، ٩١،٩٢،٩٣،٩۴،٩٧،١١٠،١١١،١٢۶،١٣۴،١٣۵،١۴۵،١۴۶،١٧١،١٧۶،١٨٢،١٨۴،١٨٧،١٨٨،١٩٣،١٩۴،١٩٧،٢٠۵،٢١١،٢١٩،٢٢٠،٢٢٣،٢٢۴،٢٢٩،٢٣۴،٢٣٩،٢۴٠،٢۴١،٢۴٢،٢۴۵،٢۴۶ صفحات مهمتر کتاب درسی زیست پیش دانشگاهی: ٩،١٠،١۵،١۶،١٧،١٨،٢١،٢٢،٢٣،٢۴،٢۵،٣٠،٣٢،۴١،۴٢،۴٣،۵١،۵٢،۵٣،۵٧،۶٢،۶٣،۶۴،۶٩،٧٠،٧٢،٧۴،٧۵،٧٩،٨١،٨٣،٨۴،٩۵،٩٨،٩٩،١٠۴،١٠۵،١٠۶،١٠٧،١٠٨،١١۵،١١٩،١٢٠،١٢١،١٢٢،١٢٣،١٢۴،١٣۴،١٣۵،١٣۶،١٣٧،١٣٨،١۴٣،١۴۴،١۴٧،١۴٩،١۵٠،١۵١،١۵٢،١۵۶،١۵٧،١۵٨،١۵٩،١۶۴،١۶۶،١۶٩،١٧٠،١٧١،١٧٢،١٧٣،١٧۴ فصل ٨ تا ١١ پیش لازم است و نمیتوان صفحه ای را مهمتر دانست. با تشکر از کانال جهش

زیست شناسی

مباحث ترکیبی زیست شناسی

این جا قصد داریم فصل های کتاب درسی زیست را به مباحث جداگانه تقسیم کنیم (بر اساس کتب دانشگاهی) تا بهتر بتوانید بین مطالب ارتباط برقرار کنید و فهم داشته باشید ۱-سلولی مولکولی← فصل های ۱ و ۲ سال دوم- فصل های ۵ و ۶ و ۷ سال سوم ۲-بیوشیمی← فصل ۱ و ۸ سال…

نکات ترکیبی تاڙکداران

نکات ترکیبی تاڙکداران

الف)تاڙک :📌 ساختاری بدون ۼشا که درساختارهای زنده توسط ۼشا سلولی پوشانده شده است جنس:پروتئین ▪️ نقش:حرکت جاندار ویاحرکت مایع▪️ دراطراف جاندار وکمک به تۼذیه جاندار منشا: درپروکاریوتهامنشا ان ۼشاسلولی است که حرکت ان درپروکاریوتهاچرخشی است ▪️ دریوکاریوتهامنشا ان سانتریول هست که حرکت ان دریوکاریوتهاتازیانه و تاڙک لوله مانند هست ▪️ 🔰درباکتریها👈امکان داردکه سلولها دارای…

عکبوتیان

عنکبوتیان 🕷

✅خوب اولش بدونین که این خانواده صرفا شکارچی ان و اندازه غذا براشون مهمه 💠یعنی چی اندازه غذا مهمه؟!🤔 ⬅️یعنی اینکه با صرف کمترین انرژی،بیشترین حجم غذا رو بدست بیارن ✅ دقت کن عنکبوت،حشره نیستا😁 نکته رو ترکیبش نکنی بگی چون حشره ان پس چشم مرکب دارن😝 👈اینا جز خونواده بندپایانن که خود بندپایان چند…

زنگ زیست 🚫مقایسه چرخه لیتیک و لیزوژنی🚫

زنگ زیست 🚫مقایسه چرخه لیتیک و لیزوژنی🚫

🚫مقایسه چرخه لیتیک و لیزوژنی🚫 ⚠️چرخه لیتیک⚠️ ✅آلوده سازی—تکثیر ویروس— تخریب میزبان🔰 ✅همانند سازی DNA ویروس با استفاده از هلیکاز وDNAپلی مراز میزبان🔰 ✅همانند سازی DNA ویروس مستقل از DNA میزبان وبا سرعت ­ همانند سازی DNA ویروس بیشتر از میزبان🔰 ✅­بیان ژنهای پروتئین های ویروسی اتفاق می افتد وپروتئینهای ویروسی (مانند کپیسید) ساخته می…

دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

جزوه ۱۰۰ تست احتمالی دین و زندگی کنکور ۹۶ استاد هادی سرکشیک زاده

تست های پیش بینی کنکور درس دین و زندگی تالیف دکتر سرکشیک زاده که در برنامه ونوس قولش رو داده بودند     دانلود جزوه  

norooz

طرح نوروز موسسه ونوس

ثبت نام طرح ویژه نوروز موسسه ونوس آغاز شد   اگر تا الان برای موفقیتت هیچ کاری انجام ندادی از همین حالا شروع کن ویژگی های طرح: برنامه یکماه آموزش کامل ۷۰درصد از مباحث کنکور پشتیبانی و مشاوره همراه مطالعه صفر تا صد مباحث تعیین شده برنامه بطور روزانه و دارای ۸ واحد مطالعاتی و…