قیمت محصولات ونوس
 

لیست قیمت دی وی دی های زیست موسسه ونوس – دکتر مهدی آرام فر

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
زیست شناسی سال دوم دبیرستان کنکوری تجربی موجود در انبار ۱۱DVD
+کتاب تانک تست
+کتاب کار (آموزشی)
۲۴۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی سال سوم دبیرستان کنکوری تجربی موجود در انبار ۵DVD ۱۲۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی پیش ۱ کنکوری تجربی موجود در انبار ۱۱DVD ۱۸۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی پیش ۲ کنکوری تجربی موجود در انبار ۹DVD ۱۲۰,۰۰۰
تومان
ژنتیک مندلی کنکوری تجربی موجود در انبار ۱۰DVD
+جزوه
۱۱۰,۰۰۰
تومان
زیست گیاهی کنکوری تجربی موجود در انبار ۶DVD
+جزوه
۸۰,۰۰۰
تومان
جمع بندی زیست شناسی کنکور ( همایش ) تجربی موجود در انبار ۱۴DVD ۱۵۰,۰۰۰
تومان
 

لیست قیمت دی وی دی های ریاضی موسسه ونوس – مهندس محمد مهربان

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
حد و پیوستگی و مجانب کنکوری ریاضی موجود در انبار ۲۵DVD ۲۴۰,۰۰۰
تومان
دیفرانسیل (‌ دستگاه اعداد ) کنکوری ریاضی موجود در انبار ۶DVD
+جزوه
۸۰,۰۰۰
تومان
دیفرانسیل (‌ مثلثات ) کنکوری تجربی | ریاضی موجود در انبار ۶DVD
+جزوه
۱۲۰,۰۰۰
تومان
دیفرانسیل (‌ دنباله ) کنکوری تجربی | ریاضی موجود در انبار ۷DVD
+جزوه
۱۰۰,۰۰۰
تومان
دیفرانسیل (‌ مشتق ) کنکوری تجربی | ریاضی موجود در انبار ۱۶DVD
+جزوه
۲۲۰,۰۰۰
تومان
دیفرانسیل (‌ کاربرد مشتق ) کنکوری تجربی | ریاضی موجود در انبار ۱۴DVD
+جزوه
۲۰۰,۰۰۰
تومان
دیفرانسیل (‌ انتگرال ) کنکوری تجربی | ریاضی موجود در انبار ۷DVD
+جزوه
۱۲۰,۰۰۰
تومان
بسته کولاک ( ریاضی پایه ) کنکوری تجربی | ریاضی موجود در انبار ۱۴DVD
+جزوه
۱۸۰,۰۰۰
تومان
جمع بندی دیفرانسیل و پایه ریاضی کنکور تجربی | ریاضی موجود در انبار ۲۲DVD
+جزوه
۴۲۰,۰۰۰
تومان
آموزش جامع تابع کنکور اکتیو ریاضی | تجربی موجود در انبار ۷DVD
+جزوه
۱۰۰,۰۰۰
تومان
کنکور اکتیو (‌ دنباله ، حد ، پیوستگی ، مجانب ) ریاضی | تجربی موجود در انبار ۷DVD
+جزوه
۱۰۰,۰۰۰
تومان
 

لیست قیمت دی وی دی های ریاضی موسسه ونوس – استاد مجتبی دادبام

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
گسسته ( آنالیز ترکیبی | ترکیبات | احتمال ) کنکوری ریاضی موجود در انبار ۶DVD ۸۰,۰۰۰
تومان
گسسته ( نظریه اعداد ) کنکوری ریاضی موجود در انبار ۶DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
ریاضی پایه ( آنالیز ترکیبی ) کنکوری تجربی موجود در انبار ۴DVD ۵۰,۰۰۰
تومان
ریاضی پایه ( قدر مطلق ) کنکوری تجربی موجود در انبار ۵DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
ریاضی پایه ( جزء صحیح ) کنکوری تجربی موجود در انبار ۳DVD ۴۰,۰۰۰
تومان
تابع کنکوری تجربی موجود در انبار ۷DVD ۹۰,۰۰۰
تومان
ریاضی پایه ( تابع درجه ۲ معادله درجه ۲ ) کنکوری تجربی موجود در انبار ۶DVD ۸۰,۰۰۰
تومان
احتمال کنکوری تجربی | ریاضی موجود در انبار ۱۷DVD ۱۸۰,۰۰۰
تومان
گسسته ( نظریه اعداد ) تستی – تشریحی ریاضی موجود در انبار ۲۲DVD ۱۵۰,۰۰۰
تومان
آنالیز ترکیبی جامع کنکوری ریاضی موجود در انبار ۱۳DVD ۱۸۰,۰۰۰
تومان
ریاضی پایه ( دنباله و تصاعد ) کنکوری تجربی موجود در انبار ۵DVD ۷۵,۰۰۰
تومان
ریاضی سوم ( تصاعد هندسی ) کنکوری تجربی موجود در انبار ۳DVD ۴۰,۰۰۰
تومان
 

لیست قیمت دی وی دی های هندسه و ریاضی موسسه ونوس – استاد سعید بنی هاشمی

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
جمع بندی هندسه پایه ریاضی موجود در انبار ۷DVD ۱۲۰,۰۰۰
تومان
جمع بندی هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی موجود در انبار ۸DVD ۱۸۰,۰۰۰
تومان
هندسه تحلیلی ( نقطه و بردار ) کنکوری ریاضی موجود در انبار ۵DVD ۸۰,۰۰۰
تومان
هندسه تحلیلی ( خط و صفحه ) کنکوری ریاضی موجود در انبار ۴DVD ۸۰,۰۰۰
تومان
هندسه تحلیلی ( مقاطع مخروطی ) کنکوری تجربی | ریاضی موجود در انبار ۵DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
هندسه تحلیلی ( ماتریس و دستگاه معادلات ) کنکوری ریاضی موجود در انبار ۵DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
 

لیست قیمت دی وی دی های زبان و ادبیات فارسی موسسه ونوس – استاد حسینی یکتا

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
جمع بندی ادبیات و زبان پارسی عمومی موجود در انبار ۸DVD ۱۰۰,۰۰۰
تومان
 

لیست قیمت دی وی دی های دین و زندگی موسسه ونوس – استاد هادی سرکشیک زاده

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
دین و زندگی سال دوم دبیرستان کنکوری عمومی موجود در انبار ۶DVD ۱۰۰,۰۰۰
تومان
دین و زندگی سال سوم دبیرستان کنکوری عمومی موجود در انبار ۶DVD ۱۰۰,۰۰۰
تومان
دین و زندگی سال چهارم دبیرستان کنکوری عمومی موجود در انبار ۲DVD ۵۰,۰۰۰
تومان
دین و زندگی نکته و تست عمومی موجود در انبار ۵DVD ۱۰۰,۰۰۰
تومان
 

لیست قیمت پکیج زبان انگلیسی ونوس – دکتر شهاب اناری

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
درک مطلب زبان کنکور عمومی موجود در انبار ۳DVD
+جزوه
۸۵,۰۰۰
تومان
گرام جامع زبان کنکور عمومی موجود در انبار ۷DVD
+جزوه
۱۱۰,۰۰۰
تومان
زبان انگلیسی جامع کنکور عمومی موجود در انبار ۱۳DVD
+جزوه
۳۰۰,۰۰۰
تومان
جمع بندی زبان کنکور عمومی موجود در انبار ۶DVD
+جزوه
۲۰۰,۰۰۰
تومان
 

لیست قیمت پکیج دین و زندگی موسسه ونوس – استاد سرکشیک زاده

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
دین و زندگی سال دوم دبیرستان کنکوری عمومی موجود در انبار ۶DVD ۱۰۰,۰۰۰
تومان
دین و زندگی سال سوم دبیرستان کنکوری عمومی موجود در انبار ۶DVD ۱۰۰,۰۰۰
تومان
دین و زندگی پیش دانشگاهی ۱ عمومی موجود در انبار ۲DVD ۵۰,۰۰۰
تومان
 

لیست قیمت دی وی دی های عربی ونوس – استاد مصطفی آزاده

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
عربی جامع کنکور (۱و۲و۳) عمومی موجود در انبار ۲۲DVD
+جزوه
۳۰۰,۰۰۰
تومان
عربی ترجمه کنکور عمومی موجود در انبار ۱۰DVD ۱۰۰,۰۰۰
تومان
عربی ( نکته و تست ) عمومی موجود در انبار ۱۲DVD ۱۲۰,۰۰۰
تومان
عربی جامع کنکور (۱و۲و۳) قدیمی عمومی ناموجود ۱۴DVD
+جزوه
۱۶۰,۰۰۰
تومان
عربی اختصاصی انسانی قدیمی عمومی موجود در انبار ۲۲DVD ۱۶۰,۰۰۰
تومان
عربی جمع بندی ( نکته و تست ) عمومی ناموجود ۷DVD
+جزوه
۸۵,۰۰۰
تومان
معجزه تست زنی عربی کنکور عمومی موجود در انبار ۶DVD ۱۰۰,۰۰۰
تومان
درک مطلب ۱ عربی کنکور عمومی موجود در انبار ۵DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
منصوبات عربی کنکور عمومی موجود در انبار ۵DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
 

لیست قیمت پکیج ادبیات و زبان فارسی ونوس – دکتر سبحانی

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
زبان فارسی کنکور عمومی موجود در انبار ۹DVD
+کتاب
۱۲۰,۰۰۰
تومان
آرایه ادبی کنکور عمومی موجود در انبار ۴DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
 

لیست قیمت دی وی دی های اقتصاد موسسه ونوس ( رشته انسانی ) – استاد نصرین جعفری

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
اقتصاد کنکور ( بخش اول ) انسانی موجود در انبار ۴DVD ۵۰,۰۰۰
تومان
اقتصاد کنکور ( بخش دوم ) انسانی موجود در انبار ۳DVD ۴۰,۰۰۰
تومان
اقتصاد کنکور ( بخش سوم ) انسانی موجود در انبار ۴DVD ۵۰,۰۰۰
تومان
اقتصاد کنکور ( بخش چهارم ) انسانی موجود در انبار ۴DVD ۵۰,۰۰۰
تومان
اقتصاد کنکور ( بخش پنجم و ششم ) انسانی موجود در انبار ۶DVD ۷۰,۰۰۰
تومان
 

لیست قیمت پکیج ریاضیات ونوس – استاد امیرحسین نصیری

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
ریاضی انسانی ۱ ( توان و لگاریتم ) انسانی موجود در انبار ۵DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
ریاضی انسانی ۲ ( دنباله ) انسانی موجود در انبار ۴DVD ۵۰,۰۰۰
تومان
ریاضی انسانی ۳ ( احتمال ) ریاضی موجود در انبار ۴DVD ۵۰,۰۰۰
تومان
آمار و مدلسازی کنکور عمومی موجود در انبار ۵DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
آمار و مدلسازی عمومی موجود در انبار ۵DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
ریاضی سوم دبیرستان تجربی موجود در انبار ۶DVD ۸۰,۰۰۰
تومان
حسابان ریاضی موجود در انبار ۶DVD ۸۰,۰۰۰
تومان
ریاضی انسانی ۴ انسانی موجود در انبار ۵DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
ریاضی انسانی ۵ انسانی موجود در انبار ۴DVD ۵۰,۰۰۰
تومان
 

لیست قیمت پکیج شیمی موسسه ونوس – استاد رادمان مهر

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
شیمی سال دوم دبیرستان ویژه ارتقای معدل تجربی | ریاضی موجود در انبار ۱۳DVD ۱۱۰,۰۰۰
تومان
شیمی سال دوم دبیرستان کنکوری تجربی | ریاضی موجود در انبار ۲۲DVD
+جزوه
۲۰۰,۰۰۰
تومان
هنر تست زنی شیمی سال دوم دبیرستان تجربی | ریاضی موجود در انبار ۴DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
شیمی سال سوم دبیرستان ویژه ارتقای معدل تجربی | ریاضی موجود در انبار ۱۵DVD ۱۵۰,۰۰۰
تومان
شیمی سال سوم دبیرستان کنکوری تجربی | ریاضی موجود در انبار ۱۹DVD
+جزوه
۲۰۰,۰۰۰
تومان
هنر تست زنی شیمی سال سوم دبیرستان تجربی | ریاضی موجود در انبار ۴DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
شیمی چهارم ۱ کنکوری تجربی | ریاضی موجود در انبار ۱۳DVD
+جزوه
۱۵۰,۰۰۰
تومان
شیمی چهارم ۲ کنکوری تجربی | ریاضی موجود در انبار ۱۴DVD ۱۲۰,۰۰۰
تومان
شیمی جمع بندی کنکور تجربی | ریاضی موجود در انبار ۸DVD ۱۲۰,۰۰۰
تومان
شیمی سال سوم دبیرستان ( ویژه حل مسئله ) کنکوری تجربی | ریاضی موجود در انبار ۶DVD ۱۰۰,۰۰۰
تومان
 

لیست قیمت پکیج فیزیک موسسه ونوس – مهندس مهدی یحیوی

 

عنوان محصول ویژه رشته موجودی نوع محصول قیمت
فیزیک سال اول دبیرستان ( فصل ۴و۵ ) کنکوری تجربی |‌ریاضی موجود در انبار ۶DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
فیزیک جامع سال دوم دبیرستان کنکوری تجربی |‌ریاضی موجود در انبار ۱۰DVD ۱۵۰,۰۰۰
تومان
فیزیک جامع سال سوم دبیرستان ( الکتریسیته ساکن و جاری ) کنکوری تجربی |‌ریاضی موجود در انبار ۱۵DVD
+جزوه
۱۸۰,۰۰۰
تومان
فیزیک پیش ( حرکت شناسی ) کنکوری تجربی |‌ریاضی موجود در انبار ۱۶DVD
+جزوه
۲۱۰,۰۰۰
تومان
فیزیک پیش ( نوسان ) کنکوری تجربی |‌ریاضی موجود در انبار ۶DVD ۶۰,۰۰۰
تومان
فیزیک پیش ( دینامیک ) کنکوری تجربی |‌ریاضی موجود در انبار ۱۳DVD
+جزوه
۱۶۰,۰۰۰
تومان
فیزیک جمع بندی کنکور تجربی |‌ریاضی موجود در انبار ۱۹DVD
+جزوه
۳۰۰,۰۰۰
تومان
فیزیک پیش ۲ ( موج | صوت | امواج ) تجربی |‌ریاضی موجود در انبار ۱۵DVD
+جزوه
۲۰۰,۰۰۰
تومان
فیزیک نوین تجربی |‌ریاضی موجود در انبار ۹DVD
+جزوه
۱۵۰,۰۰۰
تومان
فیزیک جامع سال سوم دبیرستان ( القای الکترومغناطیسی ) کنکوری تجربی |‌ریاضی موجود در انبار ۶DVD
+جزوه
۷۰,۰۰۰
تومان