✅گسسته:

🖍وقت گذاشتن بر روی هر تست در زمان یادگیری
🖍علامت کردن تست های تیپ
🖍مرور تست های علامت دار

✅هندسه تحلیلی:

🖍نیاز به مرور پر تکرار مطالب
🖍دسته بندی مطالب خلاصه نویسی آنها به همراه مرور(مخصوصا در فصل مقاطع مخروطی)
🖍تست همراه با نکته برداری از تست ها و مرور نکات

ریاضی کنکور

هندسه:✅

🖍مرور مطالب به صورت سریع و تمرکز بیشتر بر روی تست
🖍زمان گذاشتن بر روی تست ها در مرحله یادگیری
🖍نشان دار کردن تست های مهم و حل مجدد آنها
🖍نیاز به رسم شکل به صورت واضح در مرحله یادگیری

✅مشتق:

🖍نیاز به تسلط بر روی اثبات های اولیه(مثلا مفهوم مشتق)
🖍حل تمرین  تشریحی در مرحله یادگیری
🖍رسم نمودار در حل سوالات در مرحله یادگیری
🖍حل زیاد تست ها

✅حد:

🖍مطالعه مفهومی درس همراه با رسم نمودار
🖍دسته بندی اطلاعات و مرور آنها
🖍تست و تحلیل تست ها در مرحله یادگیری
🖍نشان دار کردن تست ها و مرور آنها

✅تابع

🖍نیاز به مفهومی خواندن و یادگیری اثبات ها مرور آنها
🖍نیاز به حل تست های متنوع در همه سطح ها
🖍در مرحله یادگیری تمامی مراحل حل تست نوشته شود

✅انتگرال

🖍مطالعه مفهومی در مرحله یادگیری همراه با رسم شکل
🖍یادگیری اثبات ها برای تفهیم مفهوم انتگرال
🖍دسته بندی تیپ روش های اصلی انتگرال گیری همراه با مثال و مرور آنها
🖍حل تست ها زیاد و نشان دار کردن آنها

✅مثلثات

🖍مرور مکرر مفاهیم و فرمول ها برای تسلط کامل بر روی فرمول ها (ترجیحا فرمول در یک قسمت جداگانه همراه با یک مثال برای هر کدام نوشته شده و روزنامه وار مرور شود)
🖍حل سوالات تشریحی در مرحله یادگیری
🖍حل تست های زیاد از سطح آسان تا دشوار

✅دنباله_لگاریتم_عبارت های جبری_آمار

🖍مرور مطالب و تمرکز بیشتر بر روی تست
🖍نشان دار کردن تست ها و مرور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *