📛الف) عمیق خواندن
📛ب) مفهومی خواندن
📛ج) ترکیبی خواندن

📛مفهومی خواندن
شاید طراح سؤال در رابطه با این مطلب تستی طراحی کند که یکی از
گزینه‌های آن این باشد: «در ملخ هموگلوبین گاز اکسیژن را به ماهیچه‌های
عقبی می‌رساند». کسی که عمیقاً درس را خوانده باشد متوجه می‌شود
که این گزینه‌ی غلطی است؛ زیرا گفته هموگلوبین اکسیژن را حمل می‌کند.
در حالی که گفتیم سیستم گردش مواد دخالتی در تنفس جانور ندارد؛
بنابراین شما با اجرای این مرحله، اصل دوم را نیز پشت سر گذاشته‌اید.

📛ترکیبی خواندن
شما که واژه‌ی «حشرات» را شنیده‌اید باید تمام نکات ترکیبی آن را هم کار
کنید اعم از: داشتن گردش خون باز + فراوان‌ترین و موفق‌ترین جانوران در
طول تاریخ زمین + دفع اوریک اسید و… .
با رعایت این سه اصل و البته مرور‌های متوالی می‌توان درصد خوبی را در
این درس کسب کرد. به هیچ وجه نباید در مطالعه‌ی زیست زیاده‌روی کنید.
کم نیستند دانش‌آموزانی که وقت ریاضی و فیزیک و عربی را برای زیست
صرف می‌کنند و این یک اشتباه محض است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *