🔵مرحله دوم

*⃣انسانها آماده دریافت پاداش و کیفر

۱⃣۱_ نفخ صور دوم
🔺بانگ سهمگین( آغاز حیات مجدد انسانها)

🔶 آیه: ثم نفخ فیه اخری
۲⃣۲_   زنده شدن همه ی انسانها
🔺  حاضرشدن در پیشگاه خدا

🔶 آیات :
نخرجکم تاره الاخری فاذاهم جمیع لدینا محضرون فاذاهم من الاجداث قیام ینظرون
۳⃣۳_ نورانی شدن زمین
🔺 سرگذشت نسانها آشکار
🔺 حوادث تلخ وشیرین آشکار
🔺 کارهای نیک و بد آشکار
🔺 پرده کنار میرود
🔺 پدیدارشدن واقعیت

🔶 آیه : واشرقت الارض بنور ربها

۴⃣۴_ برپاشدن دادگاه عدل الهی
🔺 با برپایی قیامت رسیدگی به اعمال آغاز می شود.
🔺همه اعمال انسانها از کوچک و بزرگ در کتاب ثبت شده است.
🔺گناهکاران می گویند:《این چه کتابی است هیچ کار کوچک و بزرگ را از قلم نینداخته و حساب آورده》

🔶 آیه : وضع الکتاب نضع الموازین القسط

۵⃣۵_ حضور شاهدان و گواهان
🔺پیامبران و امامان شاهدان دادگاه عدل الهی هستند
🔺پیامبران در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسانها و همچنین معیار سنجش اعمال دیگر انسانها(معلول)؟؟
چرا؟؟ چون ظاهر و باطن اعمال انسانها را در دنیار دیده اند(علت)
🔺مصون و محفوظ از هر خطا(علت)بهترین گواهان قیامت(معلول)

🔺 رسول خدا(ص) =ناظر و شاهد بر همه پیامبران و امت هاست.

🔶 آیه : و جیءبالنبیین و الشهدا
*⃣شاهدان دیگر
الف )🔺 فرشتگان الهی همواره مراقب انسان و تمامی اعمال رو ثبت ضبط می کنند.

ب )🔺 اعضای بدن انسان

🔸 سوگند دروغ بدکاران در قیامت برای نجات از مهلکه درهمین حال خداوند مهر خاموشی بر دهانشان می زند و سپس اعضا و جوارح به اذن خدا شروع به سخن گفتن می کنند. و شهادت علیه صاحب خود
«حَتّى اِذا ما جاوءاها شَهِدَ عَلَیْهِمْ سمعهم(گوش) وَ ابصارهم(چشم) وَ جلودهم(پوست)

۶⃣ ۶_ قضاوت بر معیار حق
🔺 سنجیده شدن اعمال افکار نیتهای انسان در ترازوی عدل پروردگار
🔺معیار و وسیله سنجش اعمال حق است
🔺 اعمال مشتمل بر حق و عدل=ارزشمند و سنگین در غیر اینصورت سبک و بی وزن
🔺چون اعمال پیامبران و امامان عین حق و حقیقت=معیار و میزان سنجش اعمال سایرین
🔺هرچه عمل به راه و روش پیامبران و امامان نزدیکتر=ارزش افزون تر

🔶 آیه : و قضی بینهم بالحق و هم لایظلمون و الوزن یومئذ الحق

۷⃣۷_ دادن نامه اعمال
🔺 نامه عمل نیکوکاران دست راست
🔶آیه:فاما من اوتی کتابه بیمینه
فیقول هاوم اقرءوا کتابیه

🔺 نامه عمل بدکاران دست چپ
🔶آیه:و اما من اوتی کتابه بشماله
فیقول یالیتنی لم اوت کتابیه

🔺تفاوت اساسی نامه عمل انسان با نامه ثبت دنیایی
🔺نامه ی این دنیا = گزارش عمل_ تصویرعمل
🔺 نامه عمل انسان = خودعمل_حقیقت عمل_عین عمل_تجسم عمل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *