نکات مهم فصل چهارم سال دوم:

digestion-system3
۱-هنگامیکه عنوان میشود گوارش درون وزیکول است یا به کمک آنزیم های لیزوزومی،یعنی گوارش درون سلولی است.

۲-در هیج یک از مقاطع عرضی لوله ی گوارش سلول های رشته ای و استوانه ای کنار هم دیده نمیشوند.

۳-پانکراس و کبد جزو دستگاه گوارش هستند اما جزو لوله ی گوارش نیستند.

۴-ترشح بزاق هنگام خواب(قطع تونوس) و هنگام فعالیت اعصاب سمپاتیک(یا ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین) کم و هنگام فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک زیاد میشود.

۵-حداکثر ترشح ملاتونین و پتیالین در بیشتر موارد باهم دیده نمیشوند.

۶-غدد بزاق بناگوشی از سایر غدد بزاقی در سطح بالاتری قرار گرفتند و فشار اسمزی ترشحاتشان کمتر است.

۷-دندان های آسیای بزرگ آرواره ی بالا ریشه ی سه شاخه،دندانهای پیش و نیش دارای ریشه ی تک شاخه ،دندان های آسیای بزرگ آرواره ی پایین و دندان های آسیای کوچک مجاور به دندان نیش در آرواره ی بالا ریشه ی دوشاخه دارند.

۸-هرچه حجم کیموس بیشتر و کشیدگی دیواره ی معده شدید تر باشد،حرکات تخلیه ای معده نیز با شدت بیشتری صورت میگیرند. ولی ترکیب شیمیایی و حجم کیموس موجود در دوازدهه مهمترین عامل موثر بر تخلیه ی معده است.

۹-دوازدهه دارای گیرنده ی مکانیکی و شیمیایی است.

۱۰-سلول های ترشحی معده:
*سلول هایی که در سراسر معده وجود دارند:سلول های پپتیک که آنزیم های معده را ترشح می کنند و سلول های ترشح کننده ی موسین
*سلول های دور از پیلور:سلول های حاشیه ای که اسید و فاکتور داخلی ترشح میکنند.
*سلول های مجاور پیلور:سلول های ترشح کننده ی هورمون گاسترین

۱۱-هورمون گاسترین محل ترشح و بافت هدف یکسان دارد(معده—>معده) همانند تستوسترون(بیضه—>بیضه) و استروژن(تخمدان—>تخمدان)

۱۲-هورمون ها از جمله ی گاسترین در کیموس معده وجود ندارند و به خون میریزند،یعنی جزو کیموس معده به حساب نمی آیند.

۱۳-از آنجا که ترکیبات شیمیایی دوازدهه عامل مهمی در تخلیه ی معده محسوب می شود پس PH مواد موجود در دوازدهه بر خلاف PH مواد معده در تخلیه ی معده نقش دارد.

۱۴-سم استافیلوکوکوس اورئوس موجب رهایی یون کلسیم از شبکه ی آندوپلاسمی صاف سلول های ماهیچه ای صاف و مورب شکمی می شود و سم کلستریدیوم بوتولینم موجب عدم رهایی یون کلسیم از درون شبکه آندوپلاسمی سلول های ماهیچه ای می شود.

۱۵-مواد موجود در انتهای روده ی باریک در حد فاصل بین روده ی کور و کولون بالارو،به روده ی بزرگ وارد می شود.

با تشکر از دکتر ارامفر عزیز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *