معرفی زیرگروهها در گروه آزمایشی علوم انسانی

زیرگروه ۱؛ مواد امتحانی و ضرایب آن: ریاضی (۲)، اقتصاد (۱)، زبان و ادبیات فارسی(۴)، زبان عربی (۴)، تاریخ و جغرافیا (۱)، علوم اجتماعی(۱)، فلسفه و منطق (۳) و روان ‌ شناسی(۱)

رشته ‌ های زبان و ادبیات فارسی (کلیه گرایش ها)، معارف اسلامی (کلیه گرایش ها)، حقوق، علوم قضایی، فقه و حقوق (کلیه گرایش ها) و فلسفه (کلیه گرایش ها) در این زیرگروه به چشم می ‌ خورند.

زیرگروه ۲؛ مواد امتحانی و ضرایب آن: ریاضی(۴)، اقتصاد (۲)، زبان و ادبیات فارسی(۲)، زبان عربی (۱)، تاریخ و جغرافیا(۱)، علوم اجتماعی (۳)، فلسفه و منطق (۱) و روان ‌ شناسی (۲)

رشته علوم اجتماعی به همراه کلیه گرایش ‌ هایش در این زیرگروه قرار دارد.

زیرگروه ۳؛ مواد امتحانی و ضرایب آن: ریاضی(۴)، اقتصاد (۳)، زبان و ادبیات فارسی(۲)، زبان عربی (۱)، تاریخ و جغرافیا(۱)، علوم اجتماعی (۲)، فلسفه و منطق (۱) و روان ‌ شناسی (۱)

در این زیرگروه رشته ‌ هایی چون علوم اقتصادی (کلیه گرایش ها) و مدیریت (کلیه گرایش ها) قرار دارند.

زیرگروه ۴؛ مواد امتحانی و ضرایب آن: ریاضی(۳)، اقتصاد (۲)، زبان و ادبیات فارسی(۲)، زبان عربی (۱)، تاریخ و جغرافیا(۳)، علوم اجتماعی (۲)، فلسفه و منطق (۲) و روان ‌ شناسی (۳)

در این زیرگروه کلیه گرایش ‌ های رشته علوم سیاسی به چشم می ‌ خورد.

زیرگروه ۵؛ مواد امتحانی و ضرایب آن: ریاضی(۳)، اقتصاد (۲)، زبان و ادبیات فارسی(۲)، زبان عربی (۱)، تاریخ و جغرافیا(۱)، علوم اجتماعی (۳)، فلسفه و منطق (۲) و روان ‌ شناسی (۳)

رشته ‌ های این زیرگروه شامل روان شناسی (کلیه گرایش ها)، کتابداری و تربیت ‌ بدنی می ‌ باشد.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *