تاثیر معدل سوم در کنکور ۲۵% است و  تاثیر معدل سال چهارم ۵% است.
قبل از همه باید توجه داشت که در کنکور تراز هر درس و تراز کل اهمیت دارد و درصدهایی که دانش آموز بدست آورده، تاثیری مستقیم نداره بلکه باید تراز آن درس بدست بیاید. تراز برای وارد کردن اثر سختی و آسانی هر درس هستش. می دانید که در کنکور چندین درس عمومی و تخصصی با ضرایب مختلف مورد سنجش قرار می گیرند که دشواری بعضی از آن ها زیاد و برخی دیگر از دروس کم است. حتما شنیدید که داوطلبان کنکور می گویند که امسال مثلا درس شیمی خیلی سخت بود و فلان درس آسان. خوب تراز هم برای محاسبه و تاثیر همین سختی است. برای روشن تر شدن مطلب با یک سوال مطلب را ادامه می دهیم.
دو درس فیزیک و ریاضی هر دو برای رشته تجربی و زیر گروه ۱ دارای ضریب ۶ می باشند. حال سوالات درس فیزیک امسال بسیار سخت بوده و سوالات ریاضی آسان تر بودند، آیا نمره ۴۵ درصد برای این دو درس در رتبه این دانش آموز تاثیر یکسانی دارد؟
خیر- چون در کنکور برای محاسبه رتبه از نمره تراز استفاده می شود و در تراز سختی آزمون هم تاثیر گذار است مطمئنا درس فیزیک که در این آزمون سخت تر بوده در تعیین رتبه داوطلب تاثیر بیشتری دارد.
نمره نهایی نیز به همان ترتیب است، یعنی اینکه درسی که در امتحانات نهایی سخت تر از بقیه بوده، نمره تراز بالاتری دارد و اگر داوطلب نمره خوبی در آن بدست بیاورد می تواند امیدوار در تاثیر بالای آن در رتبه کنکورش باشد.
برای محاسبه نمره کل داوطلب برای یک درس در کنکور از جمع تراز نمره امتحان نهایی (۲۵%) و نمره کنکور (۷۵%) استفاده می شود. خوب چون نمره تراز کنکور برای هر درس از ۱۵۰۰۰ محاسبه می شود و تراز امتحان نهایی ۲۵% و تراز نمره کنکور ۷۵% این تراز را شامل می شود، می توان گفت که نمره تراز نهایی از ۳۷۵۰ (۲۵% از ۱۵۰۰۰) و نمره تراز کنکور از ۱۱۲۵۰ (۷۵% از ۱۵۰۰۰) حساب می شود. سپس این دو را با هم جمع کرده و تراز آن درس بدست می آید:
تراز نمره نهایی + تراز نمره کنکور = تراز کل برای آن درس
سپس برای محاسبه رتبه داوطلب در کنکور، نمره تراز هر درس را در ضریب آن درس در کنکور ضرب کرده و تراز کلیه دروس با هم جمع می شوند و تراز نهایی بدست می آید و رتبه فرد مشخص می شود. مشخص است هرچه تراز شما بالاتر باشد، رتبه شما هم بهتر خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *