💢تقسیم بندی مواد از لحاظ انحلال پذیری💢

۲۰۱۲۰۱۲۸۱۲۴۳۴۴۱۱۵_۳

۱️⃣مواد محلول: انحلال پذیری آنها از یک گرم حل شونده در ۱۰۰ گرم آب بیشتر است مانند:
🔺متانول
🔺اتانول
🔺استون
🔺ساکارز
🔺هیدروژن کلرید
🔺پتاسیم نیترات

۲️⃣مواد کم محلول: انحلال پذیری آنها بین ۰/۰۱ تا یک گرم حل شونده در ۱۰۰ گرم آب است، مانند:
🔺هگزانول
🔺کلسیم سولفات

۳️⃣مواد نامحلول: انحلال پذیری آنها از ۰/۰۱ حل شونده در ۱۰۰ گرم آب کمتر است مانند:
🔺نقره کلرید
🔺باریم سولفات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *