آشنایی دانش آموزان با  مواهب طبیعی،و خدادادی،بیشتر و بهتراز هر وسیله کمک آموزشی تاثیر گذار است!

۱۷۲۹۸۴۵

مقدمه:امروزه بر همگان روشن است که سرچشمه تمام تحولات و نوآوریهای آموزشی در جامعه،تجارب و نتایج تحقیقات علمی و عملی دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی و علوم تربیتی است.در این میان مدرسه مهمترین مکان و شایسته ترین جایی است که تجارب و یافته های علمی اندیشمندان و معلمان جامعه بشری می تواند در آنجا مورد ارزشیابی و آزمایش قرار گیرد.بدون شک در تمام نظامهای آموزشی ،معلم نقش کلیدی داشته ،چشم امید جامعه از هر سو به جانب اوست و جوامع بشری هرگونه تحول و پیشرفت علمی و معنوی خود را ناشی از نگرش،همت و تلاش معلمان می دانند.

یادگیری امری پیچیده ومستلزم دخالت عوامل متعدد است و زمانی اتفاق می افتد که این عوامل در کنار هم باشند.یادگیری در محیط کلاس بطور اخص دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است.در کلاس درس عوامل اساسی در فرایند یادگیری دخیل هستند از جمله:وضع جسمی،روحی،علمی و شخصیتی معلم،محتوای منابع آموزشی،قوانین و مقررات آموزشی ،فضای آموزشی و وسایل کمک آموزشی.

در بین این عوامل،وسایل کمک آموزشی از حیث این که تئوری و عمل را هماهنگ می کند جایگاه ویژه ای دارد.استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلم در جریان تدریس،باعث می شود که مطالب مطرح شده در ساخت شناختی دانش آموزان جا بگیرد.و دانش آموز به یادگیری معنی دار نائل شود.متاسفانه استفاده منظم و اصولی از وسایل کمک آموزشی تحت هر عنوان در مدرسه به بوته فراموشی سپرده می شود و اغلب عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی را از طریق کمبود وقت و نبود وسایل توجیه می کنند.استفاده از وسایل کمک آموزشی باعث تحرک و پویایی در نظام آموزشی می شود.

دلایل استفاده از وسایل کمک آموزشی

الف) معضلات و مشکلات آموزشی مانند: افزایش روز افزون افراد لازم التعلیم-انفجار دانش بشری و پیشرفت فناوری آموزشی

ب)نقش حواس در یادگیری:

۷۵%یادگیری از طریق حس بینایی ، ۱۳%از طریق حس شنوایی،۶%از طریق حس لامسه،۳%از طریق حس بویایی،۳%از طریق حس چشایی صورت می گیرد

نقش مواد و وسایل کمک آموزشی در تدریس

*توجه و علاقه فراگیران را جلب می کند

*یادگیری را سریعتر ،موثرتر و پایدارتر می کند

*تجارب عینی و واقعی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد

*در توسعه و رشدمعنی در ذهن دانش آموزان موثرند

*پایه های لازم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی فراهم می سازند

*پیوستگی افکار را در فرایند یادگیری فراهم می کند

*شرایط را برای تفکر و ساختن مفاهیم مهیا می کند.

مزایای استفاده از وسایل کمک آموزشی

۱-روشهای صحیح برای تدریس و ارزیابی را فراهم می کند و بر اعتماد بنفس معلمان می افزاید

۲-کمیت و کیفیت آموزش را افزایش می دهد

۳-دستیابی به نتایج فوری از آموزش را ممکن می سازد

۴-شرایطی فراهم می آورد که دانش آموز بتواند به استعداد و توانایی های فردی خود پی ببرد.

۵-آموزش را با رقابت بیشتر،عملی می سازد

۶-از خستگی جسمی و ذهنی دانش آموز می کاهد

۷-موجب تنوع آموزشی می شود

۸-اثر آموزش و یادگیری را دائمی می کند

۹-دایره اطلاعات دانش آموزان را وسیعتر می کند

۱۰-روش مطالعه مناسب را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد

منبع: سایت صدای مشاور تحصیلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *