آموزش مبحث هم ارزی ریاضی توسط مهندس مهربان

🔐 🔧 رموز حل تست‌های هم ارزی

صفر صفرم یعنی چیزهایی که آنقدر کوچکند، که از یک جایی نمیتونیم بفهمیم چقدر هستند، هویتی ندارند پس شدند صفر صفرم❗️

🔔🔔 انواع هم ارزی

🎈۱- هم ارزی های یک جمله، تک جمله، هم ارزی های بی دقت:🤓🤓
برای سینوس، کسینوس، تانژانت و کسینوس x به توان n

📣📣 زمانی استفاده میشود که کمانها به سمت صفر میروند

🎈۲- هم ارزی های دو جمله ای:
یعنی شما عبارت را برمیدارید و به جای آن دو جمله استفاده میکنید😃😃

🔆🔅 چه زمانی و چطور باید از
اینها استفاده کرد⁉️
در حدهایی که میخوایید هم ارزی استفاده کنید:

💡💡 کمان باید به سمت صفر برود،
اول هم ارز مرتبه ۱ را میگذارید،
اگر عبارت به شکل جمع جبری ۰ شد،
هم ارزی مرتبه ۲ باید استفاده شود💡💡

✴️ به جای عاملهای ضربی صفر
نشونده، مقدار بگذارید👌👌

📝 پارسا مشاور ارشد ونوس

تهیه برترین منابع تصویری کشور تنها با شماره گیری:
☎️ ۰۲۱۶۶۵۶۶۹۴۱

📲 ۰۹۱۲۰۰۵۹۰۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.