آموزش عربی 🤔

۲۶۳۸۰۳۹۱۹۷۵۱۰

یک نکته کوچک تستی:👇
حروف “تینا ” یعنی “ت, ی, ن, ا ” حروف مضارعه هستند. یعنی اگر در ابتدای فعل یکی از این چهار حرف را دیدید (به شرط اینکه جز حروف اصلی نباشند) قطعا فعل ما فعل مضارع است.
ضمنا اگر این حروف مضموم بودند یعنی حرکتشان ُ بود از سه حال خارج نیستند :
١_ اگر در فعل تشدید دیدید, فعل ما مضارع باب تفعیل است.

۲_ اگر در فعل “الف زاید” دیدید فعل ما از باب مفاعله است.

۳_اگر نه تشدید بود و نه الف و عین الفعل مفتوح بود فعل ما مجهول است و اگر عین الفعل مکسور بود, فعل ما مضارع از باب افعال است.

مثال ۱_ یُکَسِّرُ
مثال ٢_ یدافِعُ
مثال ٣_ یُنکِرُ
مثال ۴_ یُستَخدَم

یک از باب تفعیل, دو از باب مفاعله, سه از باب افعال و چهار فعل مجهول از باب استفعال است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *