🍭الکترونها همواره تمایل دارند تا در پایین ترین سطح انرژی قرار گیرند. در واقع الکترونها تمایل دارند اوربیتالی را زودتر پر کنند که در سطح انرژی پایین تری است. سطح انرژی اوربیتالها تابع دو عامل زیر است:
۱⃣فاصله اوربیتال از هسته اتم (n)
۲⃣شکل اوربیتال (l)
۰۳۲۲۶۸

🍭سطح انرژی نسبی اوربیتالها از جمع عددهای کوانتومی اصلی و اوربیتالی (n+l) به دست می آید. هر چه مجموع (n+l) برای یک اوربیتال کوچکتر باشد سطح انرژی آن نیز پایین تر است، پس الکترونها ابتدا اوربیتالی را پر می کنند که مجموع (n+l) آن کوچک است. مثلا ۴s زودتر از ۳d پر می شود.

🍭اگر مجموع (n+l) در مورد دو اوربیتال یکسان باشد، اوربیتالی زودتر پر می شود که عدد کوانتومی اصلی (n) آن کوچکتر باشد یعنی به هسته نزدیکتر باشد. مثلا ۳d زودتر از ۴p پر میشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *